Recycling


Huughe Metalen valoriseert zowel ferro als non-ferro materialen tot volwaardige secundaire grondstoffen of verhandeld deze verder in samenwerking met gespecialiseerde verwerkers.

Ferro

Non-Ferro