Diensten


Huughe metalen staat rechtstreeks in voor een aantal diensten. Andere kunnen aangeboden worden in samenwerking met het moederhuis Casier Recycling.

Plaatsen van containers

U wenst schroot of houtafvallen afkomstig van uit(af)braak, opkuis of mechanische verwerking in recipiënten op te slaan dan kunnen wij U de gepaste containers ter beschikking stellen. Ons gamma varieert van 30 m³ afzetcontainers tot plastiek bakken van 1 tot 3 m³. Na een interne studie kan desgewenst bedrijfsspecifieke containers ter beschikking worden gesteld op maat van je bedrijf.


Contacteer transport

Transport & Logistiek

Elf vrachtwagens zijn beschikbaar zowel voor de containerwissels, als voor de expeditie van verwerkt schroot.
Het beladen van containers en de logistieke afwerking ervan, eveneens in opdracht van derden.

Metaalafbraak

Medewerkers met de nodige kennis en ervaring worden met adequate middelen ingezet  voor het afbreken en verkleinen van grote machines, installaties en metaalconstructies en/of opkuis van magazijnen.
Deze activiteiten worden verder geöptimaliseerd in het bedrijf "BVBA METAAL AFBRAAK"..

Hammelen van materiaal

Hammelen is het verkleinen van materiaal via het uit elkaar slaan van het materiaal door 2 krachtige traagdraaiende rotoren met hamers op. Deze werkwijze kan toegepast worden op verschillende materiaal zoals ijzerschroot, non-ferro, kunststoffen, hout, rubberbanden,enz. Via een overbandmagneet kan het ijzer uit het gehammeld materiaal gehaald worden.

Laden en lossen

Laden en lossen van materiaal kan gebeuren met heftruck, bull en kraan.

Weegbrug 60 ton

De weegbruggen 60 ton (2 bij Casier Recycling) zijn volledig digitaal en verbonden met het weeg/stockbeheer van de sites zodat alle inkomende en uitgaande stromen onmiddellijk in de stock verwerkt worden. Indien nodig kan een stock derden aangemaakt en bijgehouden worden.

Depollutie van AEEA

Als Recupel recycler staan we in voor de inname van alle mogelijke elektrische toestellen (groot/klein/TV/lampen,enz.) die einde leven zijn. Bepaalde stromen worden opgeslagen en verder verwerkt door tussenkomst van Recupel, andere stromen worden op de site ontdaan van gevaarlijke afvalstoffen en dan verder verwerkt via schredderprocessen.

Plaatsen van kleine containers in pvc

U wenst schroot of houtafvallen afkomstig van uit(af)braak, opkuis of mechanische verwerking in recipiënten op te slaan dan kunnen wij U de gepaste containers ter beschikking stellen. Ons gamma varieert van 30 m2 afzetcontainers tot plastiek bakken van 1 tot 3 m3. Na een interne studie kan desgewenst bedrijfsspecifieke containers ter beschikking worden gesteld op maat van je bedrijf.